• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Reformatieherdenking 2020 - "Bevrijd!"

31 oktober 2020

Lees hier meer informatie over de reformatieherdenking van DV 31 oktober 2020.

Op D.V. zaterdagavond 31 oktober zal de jaarlijkse gezamenlijke Veenendaalse Reformatieherdenking gehouden worden. Helaas is het, in afwijking van wat eerder in de kerkbode vermeld is, niet mogelijk daar fysiek bij aanwezig te zijn i.v.m. de geldende corona-beperkingen. Wel kunt u deze avond in beeld en geluid meebeleven via deze livestream. Het programma voor deze avond kunt u hier downloaden.

De avond begint om 19:45 uur. Er zijn bijdragen van dr. J.B. ten Hove, dr. R. Bisschop en een muziekgroep bestaande uit Matthijs Verhoeks (piano), Kees van Vreeswijk (orgel), Janneke van Leeuwen (dwarsfluit) en Hilde Versteeg en Leander Schuurman (zang).

Graag attenderen wij u op de mogelijkheden die in het programmaboekje genoemd staan om een donatie over te maken naar Stichting "In de Rechte Straat". IRS is een onder ons bekende stichting die als doelstelling heeft onze rooms-katholieke medemens te bereiken met het Evangelie. Naast evangelisatie helpt IRS rooms-katholieke geestelijken die besluiten hun kerk te verlaten.

Van harte aanbevolen!

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022