• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Preken archief Kerkdienstgemist.nl

27 juni 2020

Lees hier hoe u preken vanuit het prekenarchief kunt beluisteren.

Vanuit privacy oogpunt heeft de kerkenraad/kerkvoogdij besloten om preken na afloop van de dienst niet meer publiek beschikbaar te stellen. Gemeenteleden kunnen inloggen bij Kerkdienstgemist.nl met het e-mailadres en wachtwoord wat in de kerkbode vermeld staat (zie hiervoor het kopje 'Preken downloaden' onder  'Algemene berichten'.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022