Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Preken archief Kerkdienstgemist.nl

27 juni 2020

Lees hier hoe u preken vanuit het prekenarchief kunt beluisteren.

Vanuit privacy oogpunt heeft de kerkenraad/kerkvoogdij besloten om preken na afloop van de dienst niet meer publiek beschikbaar te stellen. Gemeenteleden kunnen inloggen bij Kerkdienstgemist.nl met het e-mailadres en wachtwoord wat in de kerkbode vermeld staat (zie hiervoor het kopje 'Preken downloaden' onder  'Algemene berichten'.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit