• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Planning kerkdiensten

24 oktober 2020

Raadpleeg de planning van de kerkdiensten van zondag 25 oktober.

Deze week zijn gemeenteleden vanuit groep C (en we zijn aansluitend gestart met groep B) telefonisch uitgenodigd voor het bijwonen van de kerkdiensten van DV 25 oktober. Dit is gebeurd totdat de beide diensten gevuld waren. Dat betekent dat iedereen die voor het bijwonen van een kerkdienst is ingepland, hierover telefonisch is geïnformeerd.

De planning kunt u op de u bekende locatie vinden, namelijk op het deel van de website wat alleen voor gemeenteleden toegankelijk is, en dan vervolgens in het submenu 'Planning kerkdiensten'.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020