• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Planning kerkdiensten 13 juni

11 juni 2021

Lees meer informatie over de planning van de aankomende kerkdiensten van DV 13 juni.

De planning voor de kerkdiensten van DV zondag 13 juni 2021 zijn gemaakt op basis van de aanmeldingen. De planning kunt u terugvinden op de voor u bekende locatie vinden, namelijk op het deel van de website wat alleen voor gemeenteleden toegankelijk is, en dan vervolgens in het submenu 'Planning kerkdiensten'.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021