• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Ochtenddienst Goede Vrijdag

12 maart 2021

Lees meer informatie over de ochtenddienst op Goede Vrijdag

Op de Goede Vrijdag zal er dit jaar ook 's morgens om 9.30 uur een eredienst zijn in de Brugkerk. Zoals een aantal maanden geleden al is gecommuniceerd via de kerkbode heeft de kerkenraad besloten om in voorkomende gevallen een predikant uit de christelijk gereformeerde kerken te vragen als voorganger. Tijdens de morgendienst op de Goede Vrijdag hoopt ds. P. den Butter, emerituspredikant van de CGK voor ons voor te gaan. We zien uit naar gezegende diensten. 

Update: Er was gelegenheid om u hiervoor via de website  in te schrijven. Omdat intussen het maximale aantal bereikt is, is deze inschrijvingsoptie verwijderd.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022