Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Ochtenddienst Goede Vrijdag

12 maart 2021

Lees meer informatie over de ochtenddienst op Goede Vrijdag

Op de Goede Vrijdag zal er dit jaar ook 's morgens om 9.30 uur een eredienst zijn in de Brugkerk. Zoals een aantal maanden geleden al is gecommuniceerd via de kerkbode heeft de kerkenraad besloten om in voorkomende gevallen een predikant uit de christelijk gereformeerde kerken te vragen als voorganger. Tijdens de morgendienst op de Goede Vrijdag hoopt ds. P. den Butter, emerituspredikant van de CGK voor ons voor te gaan. We zien uit naar gezegende diensten. 

Update: Er was gelegenheid om u hiervoor via de website  in te schrijven. Omdat intussen het maximale aantal bereikt is, is deze inschrijvingsoptie verwijderd.

  • © hersteld hervormde kerk 2022