• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Nieuws coronawerkgroep

18 februari 2022

Lees hier het laatste nieuws van de coronawerkgroep.

Met grote blijheid laat de coronawerkgroep weten dat de eredienst vanaf zondag 27 februari weer op de gewone wijze kan worden gehouden. Concreet betekent dit dat de afstandsregel en lettergroepen vervallen in de reguliere diensten. U bent vrij om binnen te lopen en zelf uw plaats in te nemen, ook via de zij-ingang. De jongeren mogen natuurlijk voorin bij elkaar zitten maar hun plaats is niet meer gereserveerd. Collecteren blijft voorlopig zoals het was. De dienst van 14.00 uur blijft in maart nog bestaan en wordt ingericht op 1,5 meter.

Dit is gedaan om mensen die kwetsbaar zijn ook ruimte te geven om naar de kerk te komen. Want de kerk is een plaats waarin iedereen welkom is. Ook of juist in het bijzonder zij die kwetsbaar zijn. Wij hebben er niet voor gekozen om in de reguliere diensten een 1,5-meterzone in te richten. De reden voor deze keus is dat Omikron zo besmettelijk is. Het zou naar ons inzicht een schijnveiligheid opleveren om in een verder vol kerkgebouw een 1,5-meterzone te creëren.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022