Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Nieuw advies erediensten

07 oktober 2020

Lees hier een update naar aanleiding van het advies van het CIO (Interkerkelijke contact in overheidszaken)

Geachte gemeenteleden en gasten,

U zult ongetwijfeld in de afgelopen dagen kennis hebben genomen van het nieuwe advies dat aan de kerken gegeven is. In plaats van de ‘maatwerkoplossing’ die vanaf 12 juli gold voor de kerken om het aantal kerkgangers af te laten hangen van de grootte van het gebouw, is het dringende advies nu om terug te gaan naar 30 kerkgangers (exclusief personeel). Een advies dat in onze ogen, en met ons in de ogen van velen, tot stand is gekomen zonder enige grond. Kerken, en zo ook de HHG te Staphorst, houden zich in het algemeen goed aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Daarbij komt dat het aantal aangetoonde besmettingen via kerkdiensten heel erg laag is. Aan de andere kant is het wel een feit dat het aantal besmettingen in Nederland hard oploopt en dat zien ook wij als een zorgelijke ontwikkeling.

Voor kerkenraad en kerkvoogdij is het een enorme worsteling hoe we nu verder moeten. De komende dagen verwachten wij nieuwe adviezen vanuit het Breed Moderamen van de Generale Synode. Ook zit er mogelijk nog enkele beweging in de politiek, a.s. vrijdag staat een nieuw gesprek tussen minister Grapperhaus en de kerken gepland. Dit maakt het moeilijk om op dit moment al een besluit te nemen over aanstaande zondag. Dit besluit zal later in de week volgen. We adviseren u de website in de gaten te blijven houden. Eén van de zaken waarop u zich alvast kunt voorbereiden is het voornemen om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen.

Wel heeft de kerkenraad besloten dat de Bijbellezing van D.V. 8 oktober alleen via de kerktelefoon en de livestream te volgen zal zijn. De preekoefening van D.V. 7 oktober zal alleen voor de studenten zijn.

We ervaren steeds meer dat de kerk naar de rand van de samenleving gedrongen wordt. Soms alleen nog in hetzelfde rijtje als het café, theater en sportveld. Steeds minder mensen schijnen te beseffen dat de kerk anders is. Maar is dat niet iets om ons voor te schamen? Wij hebben een Woord voor de wereld, zegt een bekend lied. Hebben wij dat echt? Laat het in deze tijd uit ons leven mogen blijken dat het mogen behoren tot een gemeente werkelijk anders is.

U begrijpt dat er de komende dagen nog veel overleg zal zijn. Wij willen als kerkenraad en kerkvoogdij u hartelijk oproepen tot gebed voor ons, voor de hele gemeente en voor alle kerken die worstelen met deze dingen. Het is alleen God Die wijsheid geeft.

Van harte wensen we u Gods onmisbare zegen toe.

Met hartelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit