• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Meekijken/luisteren met 'Veenendaal bidt'

13 mei 2020

Klik hier voor de uitzending van het gezamelijke gebedsmoment om 20.00 uur.

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij, de kerk en onze samenleving. Het raakt iedereen en we hebben er allemaal mee te maken. Het virus raakt ook de Veenendaalse samenleving. Er zijn besmettingen en sterfgevallen. Velen leven in angst om het virus te krijgen, zijn in rouw vanwege het overlijden van familieleden of ervaren de druk die de maatregelen met zich meebrengen.

Vier Veenendaalse kerken hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk gebedsmoment te houden. Een moment waarin we ons verootmoedigen voor de Heere en Hem bidden om bijstand, troost en zegen in deze moeilijke tijd. We bidden dit in het bijzonder voor onze Veenendaalse samenleving en de kerken.

Veenendaal bidt… in verbondenheid met God en met elkaar bidden we in een gezamenlijk gebedsmoment. Bidt u en bid jij ook mee?

De uitzending kunt u bekijken via videostreaming via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=Z39ms5tAEW4&feature=youtu.be

U kunt deze ook beluisteren via onze eigen kerktelefoon op deze 3 manieren. Afhankelijk van uw type apparaat (device), besturingssysteem en internetbrowser kunt u kiezen (klikken) voor één van deze onderstaande opties:

- Beluisteren via kerkomroep.nl - klik op de knop 'luisteren'
Live luisteren
Live luisteren (mobiel)

Een initiatief van de:

Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk
Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal
Hervormde Gemeente Veenendaal, Vredeskerk
Hervormde Gemeente Veenendaal, Julianakerk

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022