• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Kerstfeest voor kinderen

23 december 2020

Lees hier meer over het kinderkerstfeest van D.V. 26 december

Het kerstfeest op tweede kerstdag komt steeds dichterbij. We hebben al een aantal foto’s van slingers binnengekregen; erg leuk! Dat kan trouwens nog tot donderdagochtend. Stuur je slinger op naar kerstfeestbrugkerk@hotmail.com

Helaas kunnen we door de lockdown de kinderen niet in de kerk verwelkomen, maar zal iedereen de kerstviering thuis mee moeten kijken. We vinden het erg jammer, maar hopen dat iedereen alsnog een fijne en mooie kerstviering heeft!

Een aantal belangrijke dingen:
- De kinderen die een tekst opzeggen worden apart geïnformeerd.
- De kerstviering is net als de kerkdienst te volgen op kerkdienstgemist.nl
- Om 9.15 uur beginnen we met een muzikaal intermezzo en om 9.30 uur is de opening.
- Aan het eind van de kerstviering organiseren we een drive-thru om de tasjes en boekjes op te komen halen. Voor elk kind (4 t/m 12 jaar) is er een tasje met lekkers. Voor elk gezin is er een boek. We willen u vragen om met de auto te komen en de ingang van de Kerkewijk te nemen, dus niet de Kanaalwegingang. Bij Pro Rege zullen de spullen uitgereikt worden. Om filevorming te voorkomen houden we de volgende groepsindeling aan:

* Groep A (Aalberts t/m Diepeveen) is welkom van 11.00 uur tot 11.15 uur

* Groep B (Dijk t/m Kievit) is welkom van 11.15 uur tot 11.30 uur

* Groep C (Klaveren t/m Riehl) is welkom van 11.30 uur tot 11.45 uur

* Groep D (Rijk t/m Zouwen) is welkom van 11.45 uur tot 12.00 uur

Bijdrage collecte
Via deze link kunt u een bijdrage leveren aan de collecte tbv  dekking van kosten, Wycliffe Bijbelvertalers en HHJO.

We wensen iedereen een fijn kerstfeest en gezegende dagen toe! Heeft u nog vragen? Mail dan naar kerstfeestbrugkerk@hotmail.com

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022