• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Kerkengezin.online

07 april 2020

Wilt u ideeën, suggesties, tips en handreikingen over hoe u (geloofs)opvoeding  in uw gezin kunt vormgeven?

Kerkengezin.online wil u als ambtsdrager, leidinggevende of ouder in deze crisistijd ondersteunen door gestructureerd en overzichtelijk ideeën aan te reiken die helpen het kinder- en jeugdwerk, de (geloofs)opvoeding thuis en het gemeenteleven vorm te geven.

Bekijk voor meer informatie de website:  https://www.kerkengezin.online/

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022