Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Kerkdiensten DV 18 oktober

16 oktober 2020

Lees hier hoe de kerkdiensten ingevuld worden naar aanleiding van het aangepaste advies het breed moderamen van de landelijke kerk.

Geachte gemeenteleden en gasten,

Afgelopen dinsdag hebben minister-president M. Rutte en minister H.M. de Jonge weer een persconferentie gegeven over de coronamaatregelen. Ook is er weer overleg geweest tussen het CIO (Interkerkelijke Contactorgaan in Overheidszaken) en minister Grapperhaus. Daarna hebben de diverse kerkbesturen een nieuw advies gestuurd naar de gemeenten. Vandaag is er een nieuw advies gekomen vanuit het Breed Moderamen van de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk. U kunt het advies via deze link lezen.

De kerkenraad en kerkvoogdij hebben besloten het advies van het BM te volgen. U begrijpt dat dat niet van harte gaat. De erediensten zijn – als het goed is – een hoogtepunt in de week. Het thuis meeluisteren/meekijken – hoe zegenrijk het ook kan zijn – is slechts surrogaat; we denken dat velen nu wel beseffen hoe dit voor de kerktelefoonluisteraars moet zijn die de wekelijkse gang naar de kerk soms al jaren moeten missen.

Door dit advies te volgen nemen we als gemeente ook de verantwoordelijkheid om de mogelijke risico’s op besmetting en zo de verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Concreet houdt het voor onze gemeente het volgende in:

  • Voor een dienst worden 30 personen van 13 jaar of ouder uitgenodigd. Kinderen tot en met 12 jaar uit deze gezinnen kunnen ook meekomen naar de kerk, maar tellen niet mee voor het aantal van 30.
  • De functionarissen in de dienst tellen ook niet mee. Dit zijn de predikant, ouderling, diaken, koster, organist, AV-er, EHBO-er en een host. Deze kunnen ook hun kinderen tot en met 12 jaar meebrengen, en die tellen ook niet mee.
  • Voorlopig worden de uitnodigingen telefonisch gedaan. Groep C (KL t/m RIE), die volgens de email van vorige week op 18 oktober aan de beurt zou zijn, als eerste.
  • Als u uitgenodigd bent en toch niet naar de kerk kunt, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk door te geven (scriba: 0318 – 70 18 71), zodat iemand anders uw plaats in kan nemen.
  • Helaas wordt de kinderoppas weer gestopt.
  • Wat betreft het dragen van mondkapjes bij aankomst, zingen en bij het uitgaan van de kerk is er niets gewijzigd.
  • Wilt u een ingevuld gezondheidsformulier meebrengen?

Nogmaals willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat u naar de kerk komt als u corona-gerelateerde klachten hebt of als u in contact geweest bent met een besmette patiënt. Neemt u daar alstublieft uw verantwoordelijkheid in!

Met hartelijke groet,

Kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit