• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Jongerendag 16+ online

21 november 2020

Op zaterdagavond 21 november 2020 om 19.45 uur start de jongerenavond voor 16+. Kijk jij mee?

Dit evenement zal staat gepland op D.V. zaterdagavond 21 november 2020. Dit jaar met als thema: ‘Elk oog zal Hem zien’. Ds. K.J. Kaptein hoopt hier met ons over na te denken door middel van een appelwoord. De avond zal om 19.45 uur starten. Naast het appelwoord staat het programma vol met leuke ‘online’ ontmoetingen, muziek, een verdiepingsworkshop of een virtuele reis door de wereld!

Klik op deze link voor het programma en meer info: https://www.hhjo.nl/agenda/jongerendag-16-plus

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022