• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Israël-reis

05 juli 2019

Vind hier meer informatie over de Israël-reis.

Speciaal vanuit de Hersteld Hervormde Kerk Veenendaal is deze unieke gemeenterondreis samengesteld die D.V. 13 maart 2020 zal aanvangen. Een prachtige reis waarbij de Bijbel tot leven komt. We beginnen in de hoofdstad Jeruzalem waar we natuurlijk veel zien van de Oude Stad en de bekende Klaagmuur. Ook zien we alles rondom de Dode Zee. Via de berg Karmel en Nazareth Village gaan we uiteindelijk naar het noorden, rondom het Meer van Tiberias. Samen met een Nederlandssprekende gids gaan we langs alle hoogtepunten. De gids vertelt de historische achtergronden en uw eigen reisleider vult dit aan met de Bijbelse achtergronden. Gaat u mee naar Israël met uw eigen gemeente?

Klik hier voor het meer informatie over de reis, het programma en de kosten

Voor andere vragen of  informatie kunt u contact opnemen met dhr. D. Scheele via 06 - 36 05 07 67.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019