• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Inschrijfformulier VBW

06 april 2021

Lees hier meer informatie over de VBW van 2021 en meld je aan als medewerker.

Wat leuk en fijn dat je ons (weer) wilt helpen! Vele handen maken licht werk!  
Via deze link kan je je aanmelden als medewerker voor de VakantieBijbelweek 2021. De VakantieBijbelweek vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie (24, 25 & 26 augustus).

We hopen (onder voorbehoud) drie verschillende programma's te draaien voor verschillende leeftijden:
- Programma 4+  (dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend)
- Programma 8+  (dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend)
- Programma 12+  (woensdagmiddag & avond)

Dit jaar hopen we weer gebruik te maken van het kinderevangelisatiemateriaal van Evangeliestek. Het thema van dit jaar is 'Overwinnaar'.  Het is de bedoeling dat alle drie de programma's opgezet worden aan de hand van dit thema.

Via het formulier kan je aangeven aan welk programma je wilt deelnemen en welke dagen je beschikbaar bent om te helpen. Daarnaast kan je al nadenken over verschillende specifieke taken.

Op D.V. 17 mei 2021 staat de medewerkersvergadering gepland. Zet dit alvast in je agenda!

Alvast hartelijk bedankt!

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022