• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Informatie over kerkdiensten

09 september 2020

Lees hier welke wijzigingen van toepassing zijn op het uitnodigingsbeleid m.b.t. de kerkdiensten.

Beste gemeenteleden en gasten,

In dit bestand (klik hier) vindt u een brief (let op, 2 pagina’s) met belangrijke informatie over het bezoeken van de kerkdiensten en een aangepast uitnodigingsbeleid. Deze wijziging geldt met ingang van heden. Het is belangrijk hier goed aandacht voor te hebben. Tevens vindt u hier een aangepast formulier met gezondheidsvragen, met het verzoek dit formulier thuis uit te printen, in te vullen en in te leveren als u naar de kerk komt.

Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.

Het is onze bede dat de Heere er Zijn onmisbare zegen over zal geven en dat het alles ten goede zal komen aan het gemeenteleven en ons aller (geestelijk) welzijn.

Gode bevolen en met hartelijke groet,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022