• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

HHJO 12- kinderappèl

27 maart 2021

Lees hier meer informatie over het HHJO kinderappèl voor -12

De HHJO organiseert D.V. 27 maart een digitaal kinderappèl. Ben jij er ook bij? Van 13:30 tot 15:00 is dit te volgen via de live-verbinding op de site www.hhjo.nl/kinderappel. Met de kinderen uit groep 5 t/m 8 hopen we een gezamelijke invulling aan het kinderappèl te geven in Pro Rege/kerk. Deze gezamelijke invulling is onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen.

Programma   
Het thema is 'Bevrijd door het Lam'. Centraal staat een stukje geschiedenis van het volk Israël in Egypte. Zij moesten bloed aan de deurposten strijken om de verderfengel voorbij te laten gaan. Daarna heeft de Heere hen op wonderlijke wijze uit Egypte laten vertrekken.

We hopen het kinderappèl op de gebruikelijke manier met elkaar te starten door te zingen, te luisteren naar de opening van de jeugdwerkadviseur en de Bijbelvertelling door een dominee en het aanleren van een Bijbeltekst. Daarna staat er een verwerking en een spel ingepland. Groep 1-3 en groep 4-6 zullen gaan knutselen en voor groep 7 en 8 is er een Kahoot quiz die we met elkaar hopen te spelen. Dit zal, inclusief pauze, ongeveer een half uur duren. Daarna sluiten we het kinderappèl gezamenlijk af. De kleurplaat voor de kleurwedstrijd is op de site van de HHJO te downloaden.

Themalied
Speciaal voor het kinderappèl is er een themalied geschreven door Gerben Bast. Het lied heet 'Mozes en het Lam' en sluit heel mooi aan bij de inhoud van het kinderappèl. Dit lied kan je ook op de HHJO website vinden. Leren jullie vast mee? Dan kan iedereen het lied die dag meezingen. https://youtu.be/GoRtwitmsck

Aanmelden
Alle kinderen uit groep 1 t/m 4 die thuis ook graag mee willen doen met de verwerking kunnen zich tot uiterlijk 2 maart aanmelden via dit aanmeldformulier.

Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 die op club zitten krijgen via de clubleiding informatie over een gezamelijke invulling van het kinderappèl. Kinderen die niet op één van de clubs zitten maar wel graag bij de gezamenlijke invulling willen aansluiten, of thuis met de verwerking of het spel mee willen doen kunnen zich ook tot uiterlijk 2 maart aanmelden via het aanmeldformulier.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Janneke van Manen 06-42847820 of via jannekeduim1992@hotmail.com.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022