• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Donderdag 15 juli avond over Israël

10 juli 2021

Komt u ook naar de avond over Israël?

Op donderdag 15 juli zal er een avond gehouden worden in de kerk met als thema: ‘Israël als spiegel; begrijpen wij ‘onze’ Bijbel en ‘ons’ Nieuwe Testament eigenlijk wel zonder kennis van en over Israël?’ Deze avond zal verzorgd worden door André Diepenbroek. Hij is woordvoerder en voorlichter voor de Ambassade van Israël in Den Haag. Hij zal ook ingaan op actuele vragen rondom Israël. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Brugkerk.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022