• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Deelnemers gezocht voor VBW 2019

26 februari 2019

Wilt u/jij ons helpen met de organisatie van de VakantieBijbelweek 2019? Vele handen maken licht werk.

Via dit formulier (klik  op deze link) kan je je aanmelden als medewerker voor de VakantieBijbelweek 2019. De VakantieBijbelweek vindt plaats in de laatste week van de zomervakantie (27 t/m 29 augustus). We starten dit jaar met een nieuwe opzet, waardoor we nog meer kinderen hopen te bereiken met het Evangelie en meer kunnen aansluiten bij het niveau van de kinderen.

We hopen dit jaar drie verschillende programma's te draaien:
- Programma 4+ (dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend)
- Programma 8+ (dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend)
- Programma 12+ (woensdagmiddag & avond)

Dit jaar hopen we weer gebruik te maken van het kinderevangelisatiemateriaal van Evangeliestek. Het thema is op dit moment nog niet helemaal zeker, maar het is de bedoeling dat alle drie de programma's opgezet worden aan de hand van hetzelfde thema.

Via dit formulier kan je aangeven aan welk programma je wilt deelnemen en welke dagen u beschikbaar bent om te helpen. Daarnaast kan je al nadenken over verschillende specifieke taken.

Op d.v. 8 mei staat de medewerkersvergadering gepland. Zet dit alvast in je agenda!

Alvast hartelijk bedankt!

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019