• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Coronawerkgroep - invulling kerkdiensten

02 december 2021

Lees hier meer informatie over de invulling van de kerkdiensten tijdens de komende zondagen.

De coronawerkgroep heeft woensdagavond vergaderd en onderstaande besluiten genomen voor de aankomende zondagen:

De komende zondag wijzigen de kerktijden als volgt:
- 09.00 uur Lettergroep Klinken - Zouwen
- 11.30 uur doopdienst
- 15.00 uur Lettergroep Aalbers - Klein

Op de avondmaalszondag van DV 12 december is de indeling van de diensten als volgt:
- 09.00 Lettergroep A t/m D
- 11.30 Lettergroep E t/m P
- 15.00 Lettergroep R t/m Z

Of deze tijdstippen langer dan de komende twee zondagen gehandhaafd blijven laten we te zijner tijd weten. Later deze week volgt op de website een uitgebreider bericht.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022