• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Brugkerkuurtje 4 februari

04 februari 2022

Bekijk hier het programma van het maandelijkse Brugkerk-uurtje van vrijdagavond 4 februari. 

Vrijdag 4 februari is er weer een Brugkerk uur. Kijk(t) en luister(t) u/jij ook mee? U bent ook welkom in de Brugkerk om te luisteren en mee te zingen. Vind je het leuk om ook een muzikale bijdrage te leveren, of heeft u andere vragen of opmerkingen? Dan kun(t) u/jij Albertine van Mourik (zie de gemeentegids voor haar telefoonnummer) hiervoor benaderen. 

Download hier het programma van vrijdag 4 februari

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022