• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Brugkerk verzoekprogramma

18 juni 2021

Luister mee met het Brugkerk-verzoekprogramma! 

In deze tijd van crisis en elkaar weinig zien is het juist belangrijk om elkaar als gemeenteleden te bemoedigen en te waarderen. Daarom is er voor zaterdagavond 26 juni een initiatief ontstaan voor een verzoekprogramma. Deze avond worden er een aantal gemeenteleden in het zonnetje gezet. Inmiddels is het maximum aantal verzoeknummers bereikt en kunt u dus geen verzoeknummers meer doorgeven.

Deze avond zal ook één van onze gemeenteleden een bijzonder talent laten zien en horen, bent u benieuwd wat dat is? Kijk deze avond mee! 

De musici van het Brugkerk-uurtje zullen de gevraagde psalmen en liederen op zaterdagavond 26 juni ten gehore brengen. De avond begint om 19.30 uur en wordt net als het Brugkerk-uurtje uitgezonden via de livestream en kerktelefoon.  

We zien uit naar deze avond en bidden dat deze tot zegen voor de gemeente en tot eer van God is! 

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022