• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Brugkerk-uurtje wordt voorleesuurtje

18 juni 2021

Lees meer over de invulling en data van het voorleesuurtje.

Inmiddels is de zomerstop aangebroken van het Brugkerk-uurtje. Maar we stoppen niet helemaal; het voorlezen gaat in de zomerperiode door. Het voorlezen wordt (bijna) elke vrijdagavond om 19.00 uur uitgezonden via de kerktelefoon en de livestream. Deze momenten zijn ook terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl. Op zaterdagavond 26 en 10 juli is er een ander programma, daarom zal op vrijdagavond 25 juni en 9 juli geen uitzending zijn van het voorlezen. Ook in augustus is er een week dat we niet uitzenden. Hieronder staan de data waarop het voorlezen uitgezonden wordt.

18 juni, 2 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 20 augustus, 27 augustus, 3 september, 10 september.

We wensen u fijne uurtjes en een gezegende zomerperiode toe!

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022