• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Bijbelstudie voor jongeren

03 juli 2020

Mis jij het gemeenteleven rondom Gods Woord? Luister hier deel 12 van de Bijbelstudie.

Klik hier om de online Bijbelstudie voor jongeren te beluisteren.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022