• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Bezinningsavond donderdag 9 december

07 december 2021

Lees hier meer over de invulling van het bezinningsuur.

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt het bezin­ningsuur gehouden op donderdag 9 de­cember in de Brugkerk. Aanvang is om 20.00 uur. Het bezinningsuur is, vanwege de huidige beperkingen, alleen online via de website of via de kerktelefoon te volgen.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022