Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Bericht coronawerkgroep

20 januari 2022

Lees hier het laatste bericht van de coronawerkgroep.

Als CWG hebben we in onze vergadering van 17 januari verschillende besluiten genomen waar we u graag deelgenoot van maken.

Jongeren
We weten dat deze tijd iedereen zwaar valt, maar vooral de jongeren missen in tijden van lockdown sterk de onderlinge contacten. Dit besef heeft de landelijke overheid doen besluiten de scholen weer te heropenen. Wij volgen hen graag in het geven van prioriteit aan verruimingen voor jongeren. Daarom hebben we besloten dat de jeugdclubs en JV vanaf volgende week weer kunnen starten (omdat deze week op woensdag nog catechisaties worden gegeven). De catechisaties zullen dan weer op de oude tijden en plaats worden gehouden! Ook zijn de jongeren tot 18 jaar weer welkom in alle kerkdiensten. Zij zullen een plaats op de voorste rijen krijgen. Het is belangrijk dat zij uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de dienst in de kerk zitten zodat de overgebleven plaatsen daarna kunnen worden gebruikt door andere gemeenteleden. Als CWG staan we van harte achter de genomen besluiten, maar we nemen hiermee ook een risico (op hogere kans onderlinge virusoverdracht met onduidelijkheid over de impact). In de afweging risico, belang voor de jeugd, maatschappelijke ontwikkelingen en grondwettelijke ruimte menen we dat dit besluit op dit moment recht doet aan alle belangen en we daarmee op een goede manier invulling geven aan onze verantwoordelijkheid jegens hetgeen de Heere als Koning van de Kerk van ons vraagt. Daarom roepen we een ieder dringend op de nodige en bij u bekende voorzorgsmaatregelen te nemen!

Tijden kerkdiensten
Vanwege de instelling van een avondlockdown in december hebben we de tijden van de diensten aangepast. Tijdens de algehele lockdown daarna was het tijdstip van de diensten eigenlijk minder relevant, maar we hebben het toen zo gehouden omdat we aannamen dat we bij versoepeling van de algehele lockdown weer in een avondlockdown terecht zouden komen. Nu we de eerste persconferentie over versoepelingen hebben aangehoord, concluderen we dat de overheid niets heeft gezegd over een avondlockdown. Dit blijkt onder andere uit het toestaan van sportactiviteiten zonder tijdsrestricties. Daarom hebben we besloten vanaf D.V. zondag 30 januari de tijden van onze kerkdiensten weer te wijzigen naar de gebruikelijke tijden (9.30, 14.00 en 17.00 uur). We realiseren ons dat de tijd van 14.00 uur voor verschillende gemeenteleden als minder prettig wordt ervaren, maar vanwege het regelen van preekbeurten hebben we om praktische redenen toch weer voor dit tijdstip gekozen.  

Kinderoppas
Kinderoppas zal tot nadere berichtgeving nog niet beschikbaar zijn. Hier wordt in de volgende vergadering een nader besluit over genomen.

Uitnodigingsbeleid en volgende vergadering CWG
Op de dag van onze vergadering van 18 januari werd weer een recordaantal besmettingen vastgesteld. En we weten dat dit aantal waarschijnlijk nog verder zal oplopen. Het lijkt er sterk op dat de omikron-variant minder ziekmakend is, maar de effecten op bijvoorbeeld ziekenhuisopnames zijn nog niet geheel te overzien. Dat merkten we ook in de voorzichtigheid waarmee de landelijke overheid versoepelingen heeft afgekondigd. Daarom hebben we nu besloten het uitnodigingsbeleid tot onze volgende vergadering nog ongewijzigd te laten. D.V. 25 januari zal er weer een persconferentie zijn en de CWG zal op D.V. 31 januari weer vergaderen. Van harte hopen we dat we dan het uitnodigingsbeleid weer op een verantwoorde wijze kunnen verruimen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit