• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Bericht coronawerkgroep

27 november 2021

Lees hier het laatste bericht van de coronawerkgroep naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november.

Vanwege de afkondiging van nieuwe landelijke maatregelen rond corona, heeft de coronawerkgroep besloten voor de komende week alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur in de zalen van de kerk en Pro Rege te annuleren. Wellicht kiest jullie catecheet, club- of verenigingsleiding deze week al voor een digitale vorm. Dit wordt dan via de bij jullie bekende kanalen gedeeld. Vanwege het korte tijdsbestek hebben we besloten de dienst van zondag 28 november om 17.00 uur ongewijzigd voortgang te laten vinden. Als coronawerkgroep zullen we de komende week verder nadenken over de consequenties van de nieuwe maatregelen voor onze gemeente. We verzoeken u voor nadere berichtgeving de website in de gaten te houden.

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022