Dagelijks Woord

Meer over Welkom

Afkondigingen zondag 27 september

27 september 2020

Lees hier de afkondigingen en download de verwerkingen van de jeugdzondag.

 • Vandaag is het jeugdzondag, de opening van het winterwerk. Na afloop van deze dienst zal er een preekbespreking worden gehouden. Alle kinderen van 8 tot en met 11 jaar worden hiervoor van harte uitgenodigd. Ook kinderen die thuis meeluisteren worden van harte uitgenodigd om naar de preekbespreking te komen. De verwerkingen kunt u onderin dit nieuwsbericht vinden. De preekbespreking zal tot ongeveer 12.00 uur duren.
 • De preekbespreking is in Pro Rege, waar nu kinderoppas is. Nadat de kleine kinderen opgehaald zijn zal de ruimte waar nodig ontsmet worden. De oppasmoeders zullen aangeven wanneer de leiding en de kinderen voor de preekbespreking naar binnen kunnen.
 • Alle jongeren vanaf 12 jaar worden van harte uitgenodigd voor de preekbespreking na afloop van de middagdienst. Direct na de dienst zal er een gezamenlijke broodmaaltijd zijn. Jullie worden verzocht je eigen broodpakketje mee te nemen. Voor drinken en een kopje soep wordt gezorgd. De avond zal tot ongeveer 21.00 uur duren.
 • In de groepsindeling voor de catechisaties in de kerkbode van vorige week staat een tijdstip verkeerd vermeld. Groep 17 van dhr. Bongiovanni zal catechisatie hebben van 19.20 tot 20.05 uur. Dus groep 17 niet om 20.15, maar om 19.20 uur.
 • Voor de meisjesclub 7-8 is de locatie veranderd. In plaats van in de Calvijnschool kan deze club toch in Pro Rege gehouden worden.
 • De afgelopen week heeft u als gemeente de gelegenheid gehad zich aan te melden voor de kerkdiensten op de avondmaalszondag van 4 oktober. Binnen de drie diensten zijn er nog behoorlijk wat plaatsen beschikbaar. Daarom roepen wij de hele gemeente van harte op zich (indien van toepassing) alsnog aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Deze ruimte is er ook als één van de ouders in een gezin niet kon komen vanwege kleine kinderen thuis. U kunt zich in dat geval inschrijven voor het bijwonen van een andere dienst op deze zondag. Het inschrijvingsformulier (klik hier) is weer geactiveerd en blijft actief totdat alle beschikbare plaatsen ingevuld zijn of tot uiterlijk woensdag 30 september. Op basis van de inschrijvingen en eventueel doorgegeven verhinderingen wordt u ingepland en ontvangt u in de tweede helft van deze week bericht voor welke dienst u wordt uitgenodigd.
 • We herinneren u aan het bezinningsuur in verband met het de bediening van het Heilig Avondmaal. Het bezinningsuur is op donderdag 1 oktober in de Brugkerk en begint om 20.00 uur. De bijeenkomst wordt ook via de kerktelefoon en de livestream uitgezonden.
 • De collecten zijn vandaag als volgt:
  • Diaconie: Voedselbank Veenendaal
  • Kerkvoogdij: Instandhouding Eredienst en Onderhoud gebouwen
 • U kunt uw bijdrage via de knoppen op de website overmaken, of rechtstreeks op de bankrekeningnummers die vermeld staan in de gemeentegids. Genoemde collecten, evenals de digitale zendingsbus op de website, worden van harte aanbevolen.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

Verwerkingen jeugdzondag
Via onderstaande linkjes kunt u de verwerkingen van de jeugdzondag downloaden.
Gespreksvragen
Puzzel
Woordzoeker
Zoek de verschillen

 • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit