• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Welkom

Aanmelden Reformatieherdenking 2020

23 september 2020

Lees hier meer informatie over de reformatieherdenking en meld u aan voor het bijwonen van de dienst.

Zoals eerder in de kerkbode is gemeld hopen we samen met Hervormd Veenendaal en de Christelijk Gereformeerde Kerk de jaarlijkse Reformatieherdenking te houden. Voor deze herdenking die dit jaar plaats zal vinden in de Julianakerk in Veenendaal op zaterdagavond 31 oktober (aanvang 19:45) kunnen i.v.m. de Corona maatregelen maximaal 150 bezoekers worden uitgenodigd. Aanmelden kan via de onderstaande link. Tevens kan het programma op de avond zelf online gevolgd worden via dezelfde link. Ds. J.B. Ten Hove en dhr. R. Bisschop zullen de meditaties verzorgen en naast een aantal muzikale intermezzo's is er ook samenzang toegestaan. De algehele leiding is in handen van Ds. H. Russcher. Vanzelfsprekend alles Deo Volente!

https://julianakerk.kerkdienstaanmelden.nl/kerkdiensten/reformatie-herdenking-31-oktober   

Heeft u vragen over het geloof?

Klik dan op deze afbeelding.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022