• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Missionair

Kinderwerk Steveline

Vanaf september 2014 werkt Steveline van Wolfswinkel onder asielzoekerskinderen in Nederland. Zij is in dienst als kinderwerkster bij Stichting Gave.

Ieder jaar komen duizenden asielzoekers naar Nederland. Gevlucht voor geweld, oorlog, armoede of vervolging zijn ze in Nederland op zoek naar veiligheid, een nieuw leven. Een groot deel van de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland is kind. God heeft een plan, ook voor deze kinderen.

Een onderdeel van het plaatselijke werk onder asielzoekers is de kinderclub. Bij meerdere asielzoekerscentra (azc) is er een kinderclub waar kinderen kunnen spelen, luisteren, zingen en knutselen. Een plek waar ze kind kunnen zijn. Een plek waar ze horen van het Evangelie, ook voor hen.

De doelgroep van het kinderwerk op het azc vraagt om een specifieke aanpak. Waarom?
- Net in Nederland
- Kinderen met oorlogservaringen
- Weinig kennis van de Nederlandse taal
- Leven in onzekerheid

Steveline zet zich in voor training en ondersteuning van kinderwerkers bij het azc. Daarnaast werkt zij mee aan projecten zoals de Arabische Conferentie en de rugtasactie.

Fatima: ‘In mijn azc wonen wel 600 mensen! Ik slaap samen met papa en mama en mijn zusje op een kamer. Uit school ga ik buiten spelen met de andere kinderen. Kinderen uit Afghanistan, Syrië, Rusland en heel veel landen. Pas ging mijn vriendinnetje weg. Ze heeft een huis. Dat vind ik altijd jammer, want dan moet ik weer nieuwe vriendinnetjes maken…’

Vanuit het Achterbancomité
Hetty Bart, Willeke van Klinken, Maria van Wolfswinkel en Jozien van Wolfswinkel vormen het ABC (Achterbancomité) van Steveline. Wij zijn de schakel tussen Steveline en haar achterban. Als ABC ontlasten wij Steveline door de Nieuwsbrief “Kijk op Kinderwerk” te verzorgen en te verzenden. Ook zorgen wij voor de afhandeling van de financiën. Steveline krijgt eens per maand haar salaris, daarbij zal zij geen zicht hebben op uw afzonderlijke bijdrage. Ook onderhouden wij contacten met de achterban. De achterban, dat bent u of ben jij!

Gemeente als achterban

Gebed
Als comité zijn we dankbaar dat Steveline door haar gemeente wordt ondersteund met gebed. Juist in dit werk is gebed zo nodig. Wilt u bidden om zegen op het werk van Steveline? U kunt zich ook opgeven voor de gebedsmail. Deze verschijnt elke maand.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ‘Kijk op kinderwerk’ wordt u vier keer per jaar op de hoogte gehouden van het kinderwerk door Steveline. Deze ontvangt u per mail of per post.

Financiële steun
Medewerkers van Stichting Gave leven in financiële afhankelijkheid van hun achterban. Door Steveline financieel te steunen zorgt u voor voldoende inkomsten zodat zij dit werk kan blijven doen. Een bijdrage kunt u overmaken naar IBAN NL68 INGB 0006 6445 57 t.n.v. Stichting Gave t.b.v. Steveline van Wolfswinkel. Ook kunt u direct online een gift overmaken via Ideal (klik hiervoor op deze link of op het Ideal-logo).

Van uw bijdrage in de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk gaat 1/3 naar Steveline’s kinderwerk. Uw gift voor Steveline is aftrekbaar, doordat Stichting Gave een ANBI-status heeft.

Deelnemen aan de achterban
U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief en/of gebedsmail via abcsteveline@gmail.com

Hier kunt u een antwoordkaart downloaden. Op deze antwoordkaart kunt u aankrui­sen op welke manier u Steveline en het kinderwerk wilt steunen. Het Achterban­comité draagt zorg voor de verdere afwikkeling.

Een hartelijke groet namens het Achterbancomité (ABC),

Jozien van Wolfswinkel (abcsteveline@gmail.com)

  • © hersteld hervormde kerk 2020