Dagelijks Woord

Meer over Missionair

Kinderwerk Steveline

Vanaf september 2014 werkt Steveline van Wolfswinkel als coördinator kinderwerk voor Stichting Gave. Hieronder leest u meer over haar en haar werk. Ook kunt u hier doorklikken naar haar persoonlijke pagina bij Stichting Gave.

Ieder jaar komen duizenden vluchtelingen naar Nederland. Gevlucht voor geweld, oorlog, armoede of vervolging zijn ze in Nederland op zoek naar veiligheid, een nieuw leven. Een groot deel van de vluchtelingen en asielzoekers in Nederland is kind. God heeft een plan, ook voor deze kinderen.

Een onderdeel van het plaatselijke werk onder vluchtelingen is de kinderclub. Bij meerdere azc’s en in meerdere plaatsen is er een kinderclub waar vluchtelingenkinderen kunnen spelen, luisteren, zingen en knutselen. Een plek waar ze kind kunnen zijn. Een plek waar ze horen van het Evangelie, ook voor hen.

Het kinderwerk onder vluchtelingenkinderen vraagt om een specifieke aanpak. Deze kinderen zijn vaak net in Nederland, hebben te maken gehad met oorlog en verlies. Ook hebben ze weinig kennis van de Nederlandse taal en leven ze binnen het azc in onzekerheid: Krijgen we een verblijfsvergunning? Waar krijgen we een huis?

“In mijn azc wonen wel 600 mensen! Ik slaap samen met papa en mama en mijn zusje op een kamer. Uit school ga ik buiten spelen met de andere kinderen. Kinderen uit Afghanistan, Syrië, Rusland en heel veel landen. Pas ging mijn vriendinnetje weg. Ze heeft een huis. Dat vind ik altijd jammer, want dan moet ik weer nieuwe vriendinnetjes maken…”

Fatima

Steveline zet zich in voor training en ondersteuning van kinderwerkers, de opstart van nieuwe kinderclubs en voor de kinderwerkmethode Wereldnieuws. Zelf is zij ook betrokken bij het kinderwerk in het PWA.

Vanuit het Achterbancomité
Hetty Bart, Willeke van Klinken, Maria van Wolfswinkel en Jozien van Wolfswinkel vormen het ABC (achterbancomité) van Steveline. Wij zijn de schakel tussen Steveline en haar achterban. Als ABC ontlasten wij Steveline door de nieuwsbrief “Hoop voor elk gevlucht kind” te verzorgen en te verzenden. Ook zorgen wij voor de afhandeling van de financiën. Steveline krijgt eens per maand haar salaris, daarbij zal zij geen zicht hebben op uw afzonderlijke bijdrage. Ook onderhouden wij contacten met de achterban. De achterban, dat bent u of dat ben jij!

Gemeente als achterban

Gebed
Als comité zijn we dankbaar dat Steveline door haar gemeente wordt ondersteund met gebed. Juist in dit werk is gebed zo nodig. Wilt u bidden om zegen op het werk van Steveline? U kunt zich ook opgeven voor de gebedsmail. Deze verschijnt elke maand.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief “Hoop voor elk gevlucht kind” wordt u vier keer per jaar op de hoogte gehouden van het kinderwerk door Steveline. Deze ontvangt u per mail of per post.

Financiële steun
Medewerkers van Stichting Gave leven in financiële afhankelijkheid van hun achterban. Door Steveline financieel te steunen zorgt u voor voldoende inkomsten zodat zij dit werk kan blijven doen. Een bijdrage kunt u overmaken naar IBAN NL68 INGB 0006 6445 57 t.n.v. Stichting Gave t.b.v. Steveline van Wolfswinkel. Ook kunt u direct online een gift overmaken via Ideal (klik hiervoor op deze link of op het Ideal-logo).

Van uw bijdrage in de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk gaat 1/3 naar Steveline’s kinderwerk. Uw gift voor Steveline is aftrekbaar, doordat Stichting Gave een ANBI-status heeft

Deelnemen aan de achterban
Klik hier als u zich wilt aanmelden voor Stevelines nieuwsbrief en/of gebedsmail!

Een hartelijke groet namens het ABC,

Hetty Bart (abcsteveline@gmail.com)

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit