• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Kerkvoogdij

Inzameling oud papier

Op 10 november heeft de papiercontainer voor het laatst bij de kerk gestaan, omdat de baten niet opwegen tegen de moeite en de energie die de organisatie hiervan vergt. De kerkvoogdij dankt de vrijwilligers en zij die steeds de moeite namen oud papier bij de kerk te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019