• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Gemeenteleven

Bijbelstudie jongeren

In deze tijden van crisis missen we het gemeenteleven met elkaar. We kunnen niet naar de kerk, school, de club, catechisatie, JV of kring om daar Gods Woord te horen en te overdenken, te bidden en samen te zingen.

Hieronder vind je Bijbelstudies die door de ouderlingen H.A. Kortenhoff, D.A. Pater en J.J. Verloop zijn/worden opgenomen, om toch een stuk van dat gemis in te vullen. We wensen je Gods zegen bij deze Bijbelstudie toe.

Bijbelstudie voor jongeren - deel 1 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 2 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 3 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 4 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 5 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 6 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 7 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 8 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 9 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 11 (klik hier)

Bijbelstudie voor jongeren - deel 12 (klik hier)

Heb je behoefte aan een gesprek of wil je naar aanleiding van de Bijbelstudie doorspreken met een van de ambtsdragers? Neem dan gerust contact met één van jeugdouderlingen of de jeugddiaken.

Ouderling H.A. Kortenhoff, tel. 0318 - 52 64 24
Ouderling D.A. Pater, tel. 0318 -  62 90 26
Ouderling J.J. Verloop, tel. 0318 - 70 12 86
Diaken P.J. van de Vreede, 0318 - 50 50 26

  • © hersteld hervormde kerk 2022