• " Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. " Johannes 3 : 18
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. " Johannes 3 : 16
  • " Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. " Johannes 3 : 17
  • " Want zo zegt de HEERE tot het huis Israels: Zoekt Mij, en leeft. " Amos 5 : 4

Meer over Extra kerkdiensten bijwonen

Extra kerkdiensten bijwonen

Via het onderstaande formulier kunt u zich aanmelden voor het extra bijwonen van kerkdiensten als u of uw gezinsleden om wat voor reden dan ook, moeite hebben om de diensten online te volgen. Als er ruimte beschikbaar is binnen de ingedeelde groepen, dan zullen gemeenteleden die zich hiervoor hebben aangemeld extra worden uitgenodigd.

  • © hersteld hervormde kerk 2021